De Oogappel - Appelterre

Capaciteitsbepaling

Algemene informatie zie infobrochure

In uitvoering van het "Decreet basisonderwijs" en na overleg met de schoolraden werd op de gemeenteraad van 19 juni 2014 de capaciteit van de scholen van de scholengemeenschap GeNi bepaald en goedgekeurd.
Conform de wetgeving dienen we alle belanghebbenden hieromtrent te informeren.

In uitvoering van het "Decreet basisonderwijs" en na overleg met de schoolraden werd op de gemeenteraad van 19 juni 2014 de capaciteit van de scholen van de scholengemeenschap GeNi bepaald en goedgekeurd.
Conform de wetgeving dienen we alle belanghebbenden hieromtrent te informeren.

Capaciteit

Ingevolge de ingebruikneming van de nieuwbouw in Appelterre-Dorp 48 werd de capaciteit van de Stedelijke Basisschool Appelterre, Appelterre-Dorp 48,

9400 Appelterre, basisschool met 2 vestigingsplaatsen, bij gemeenteraadsbesluit van 22 juni 2017 vanaf 1 september 2017 en tot wanneer deze beslissing herzien wordt, 

 beperkt tot volgende maximumaantallen:

- school: 270 leerlingen

- niveau kleuteronderwijs: 120 kleuters

- niveau lager onderwijs: 150 leerlingen

- administratieve vestigingsplaats Appelterre-Dorp 48, 9400 Appelterre: 150 leerlingen lager onderwijs

- vestigingsplaats Appelterre-Dorp 13A, 9400 Appelterre: 120 kleuters