Capaciteitsbepaling

De gemeenteraad bepaalt de capaciteit van de Stedelijke Basisschool Appelterre 
"SBS de Oogappel". 

De capaciteit van de stedelijke basisschool Appelterre wordt vanaf 1 september 2023 tot wanneer deze beslissing herzien wordt, beperkt tot volgende maximumaantallen:

  • Totaal voor de school: 250 leerlingen
  • Totaal kleuteronderwijs: 98 leerlingen
                25 kleuters per geboortejaar
                23 kleuters vanaf geboortejaar 2021 
  • Totaal lager onderwijs: 150 leerlingen
               25 leerlingen per leerjaar