Capaciteitsbepaling

Voor schooljaar 2023-2024 

De gemeenteraad bepaalt de capaciteit van de Stedelijke Basisschool Appelterre 
"SBS de Oogappel". 

De capaciteit van de stedelijke basisschool Appelterre wordt vanaf 1 september 2023 tot wanneer deze beslissing herzien wordt, beperkt tot volgende maximumaantallen:

 • Totaal voor de school: 250 leerlingen
 • Totaal kleuteronderwijs: 98 leerlingen
              25 kleuters per geboortejaar
              23 kleuters vanaf geboortejaar 2021 
 • Totaal lager onderwijs: 150 leerlingen
             25 leerlingen per leerjaar


Voor schooljaar 2024-2025 

De gemeenteraad bepaalt de capaciteit van de Stedelijke Basisschool Appelterre
"SBS de Oogappel".

De capaciteit van de stedelijke basisschool Appelterre wordt vanaf 1 september 2024 tot wanneer deze beslissing herzien wordt, beperkt tot volgende maximumaantallen:

 • Totaal voor de school: 230 leerlingen
 • Totaal kleuteronderwijs: 92 leerlingen
  23 kleuters per geboortejaar
 • Totaal lager onderwijs: 138 leerlingen
  23 leerlingen per leerjaar