De Oogappel - Appelterre

Capaciteitsbepaling

In uitvoering van het "Decreet basisonderwijs" en na overleg met de schoolraden werd op de gemeenteraad van 19 december 2019 de capaciteit van de scholen van de scholengemeenschap GeNi bepaald en goedgekeurd.
Conform de wetgeving dienen we alle belanghebbenden hieromtrent te informeren.

Capaciteit

De capaciteit van de stedelijke basisschool Appelterre (de Oogappel) wordt vanaf 1 september 2020 tot wanneer deze beslissing herzien wordt, beperkt tot volgende maximumaantallen:

  • Totaal voor de school: 250 leerlingen
  • Totaal kleuteronderwijs: 100 leerlingen
                25 kleuters per geboortejaar
  • Totaal lager onderwijs: 150 leerlingen
               25 leerlingen per leerjaar