Ouderraad

Doelstelling

Als ouderraad ondersteunen we het opvoedingsproject van De Oogappel op verschillende manieren:
* we vormen een brugfunctie tussen de ouders en de schooldirectie en kunnen op de          vergaderingen bepaalde thema's die door de ouders aangebracht

worden, ter sprake brengen. We bespreken echter nooit leerlinggebonden zaken. Hiervoor dient u contact op te nemen met de school zelf.
· we willen ook de contacten tussen de ouders onderling bevorderen en bieden hiervoor bvb na de carnavalsstoet op school een kop koffie aan
· we helpen ook mee bij de organisatie van activiteiten om school en ouderraad wat extra financiële armslag te geven, zoals bvb het jaarlijkse eetfestijn
· we geven financiële steun uit onze eigen kas voorbepaalde activiteiten bvb bibliotheekbezoek kleuters, activiteit rond Sinterklaas... of de aankoop van materiaal, bvb de techniekkar
· vertegenwoordigers van onze ouderraad nemen ook deel aan vergaderingen met het stadsbestuur zoals de Schoolraad en de werkgroep rond de nieuwbouw
Wie zijn wij?
· Door het feit dat u een kind hebt in De Oogappel bent u automatisch lid van de Ouderraad. Bij elk begin van een nieuw schooljaar wordt u uitgenodigd op de Algemene Vergadering waar het bestuur voor dat jaar wordt aangeduid. Dit bestuur vergadert samen met de actieve leden ongeveer 1 keer per maand (of minder indien vergaderen niet nodig blijkt). Deze bijeenkomsten vinden meestal plaats op de school (afdeling 13A), afwisselend met en zonder vertegenwoordiging van leerkrachten en directie.
· Hebt u geen tijd of zin om naar de vergaderingen te komen maar kunnen we wel op u rekenen bij concrete activiteiten ? Dan verwelkomen we u hartelijk als "ondersteunend lid".
· Hulp bij welbepaalde activiteiten blijft natuurlijk ook steeds welkom via de briefjes die vanuit de school met de kinderen worden meegegeven.
Hoe kan u ons bereiken?
Voor vragen of suggesties kan u ons steeds aanspreken aan de schoolpoort.
Daarnaast kan u ons contacteren op het e-mailadres ordeoogappel@gmail.com.
Een derde manier is een briefje mee te geven via een van onze kinderen.
Op specifieke leerling-gebonden vragen of klachten hebben enkel directie en leerkrachten een antwoord. Hiervoor neemt u dus best contact op met de school zelf.