Schoolvisie

De boom die bovenaan iedere pagina staat, geeft de visie van onze school weer. 

SBS De Oogappel is één school in het dorp. We doen ons best iedereen écht te leren kennen. Onze omgeving beschouwen we als een troef. We zijn gelegen in een fijn dorp en maken school op een groene locatie.

We heten je welkom in onze school, waar je jezelf kan zijn en er naar je geluisterd wordt. We werken aan een goede teamgeest in de klas en binnen het personeelsteam. Hierbij is gelijkwaardigheid een sleutelwoord.

We geloven in elk kind. We willen als school sterk zijn in differentiëren. We proberen zoveel mogelijk kansen te bieden zodat iedereen zich op zijn eigen tempo kan ontplooien.

Om nog beter te kunnen inspelen op de noden van onze kinderen gebruiken we in de klas gevarieerde werkvormen en zetten we in op de talenten van de leerkrachten. Zo kunnen we kleinere werkgroepjes maken waarin we aandacht hebben voor iedereen.

We hopen dat iedereen zich thuis voelt in onze school.